Spreker

dr. Casper den Heijer, Infectious Disease Control, GGD Zuid Limburg

Antibioticaresistentie in Limburg: waar liggen de risico’s?

Op een interactieve manier zal ik het antibioticaresistentie risicoprofiel van de provincie Limburg bespreken waarin de risico’s op het gebied van het ontstaan van antibioticaresistentie en, in mindere mate, zorg-gerelateerde infecties onder de loep zijn genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de demografie van de populatie, antibiotica(resistentie) surveillance activiteiten en het antibioticagebruik per gemeente. Bij het bepalen van deze risico’s is enerzijds gekeken hoe Limburg zich verhoudt tot de rest van Nederland en anderzijds is binnen de provincie gekeken waar de risico’s het grootst zijn. Het risicoprofiel vormt de basis van waaruit nieuwe activiteiten vanuit LINK geïnitieerd worden. Ik hoor daarom ook graag van u of er risico’s gesignaleerd zijn vanuit de praktijk die onverhoopt niet in het huidige risicoprofiel zijn opgenomen!

Mijn naam is Casper den Heijer, arts-epidemioloog Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding werkzaam bij de GGD Zuid Limburg. Tevens ben ik vanaf de start betrokken bij LINK als epidemioloog. Van 2009-2013 heb ik promotieonderzoek gedaan naar antibioticaresistentie bij de afdeling Medische Microbiologie van het MUMC+.