Spreker

dr. Edou Heddema - Arts-Microbioloog, Zuyderland Medisch Centrum

'Zoönotische Chlamydia’s als verwekkers van pneumonie'

Speciale interesse in Psittacose en andere zoönotische Chlamydia infecties.

Momenteel wordt in Zuyderland Medisch Centrum typering van Chlamydia psittaci isolaten en aanverwante Chlamydia’s verricht in samenwerking met het RIVM waarbij gestreefd wordt naar landelijke dekking. De resultaten van deze typering worden jaarlijks gepubliceerd in vrij toegankelijke jaaroverzichten van het RIVM zoals ‘Staat van Zoönosen’ en ‘Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten’.

Psittacose is een interessante ziekte vanwege het mogelijk ernstige ziektebeloop, de moeilijke diagnostiek en de diverse zoönotische omgevingsbronnen. Er zal een overzicht gegeven worden van de recentste inzichten betreffende dit ziektebeeld en haar verwekker.