Spreker

dr. Karin Hek, PhD, Nivel

hek_karin

Voorschrijven van antibiotica tijdens de coronapandemie

De coronapandemie heeft geleid tot grote veranderingen in de maatschappij, die ook gevolgen hebben gehad voor de verspreiding van infectieziekten. Ook de mate van antibiotica voorschrijven blijkt veranderd.

In deze presentatie worden de cijfers over het antibiotica voorschrijven in de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie op een rijtje gezet en vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er wordt ingezoomd op verschillen tussen patiëntgroepen, type antibiotica en indicaties (blaasontsteking vs luchtweginfecties). We bespreken de eerste golf waarin het antibiotica gebruik daalde en laten nieuwe cijfers zien over het voorschrijven van antibiotica in de tweede golf. Ook mogelijke verklaringen voor veranderingen in antibiotica voorschrijven, zoals een daling in infectieziekten en een daling in aantal contacten met de huisarts komen aan bod. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de geneesmiddelenmonitor van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, waaraan ongeveer 350 huisartspraktijken verspreid over Nederland wekelijks gegevens leveren.

Dr. Karin Hek is senior onderzoeker Farmaceutische zorg bij het Nivel. Haar onderzoek richt zich op het in beeld brengen van voorschrijven van geneesmiddelen in de eerste lijn met behulp van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo heeft zij onderzoek gedaan naar medicatieveiligheid, veranderingen in voorschrijven naar aanleiding van beleidswijzigingen en naar voorschrijven van antibiotica. Ook is zij mede-verantwoordelijk voor de geneesmiddelenmonitor, waarin veranderingen in voorschrijven, bijvoorbeeld door de coronapandemie in kaart worden gebracht. Op dit moment werkt zij aan een ZonMw gefinancierd onderzoek waarin een brede eerstelijns antibiotica scan wordt ontwikkeld.