Spreker

dr. Jaap ten Oever, internist infectioloog, Radboudumc

Jaap_ten_Oever_foto_2

Antibiotica bij COVID-19: overbodig of panacee?

COVID-19 heeft de wereld en ook de Nederlandse gezondheidszorg overspoeld. De medicamenteuze behandeling is in een jaar enorm veranderd: van hydroxychloroquine, remdesivir naar dexamethason en tocilizumab. Naast deze “antivirale” en anti-inflammatoire therapie is er veelvuldig gebruik gemaakt van antibiotica. Meestal vanwege de angst voor een bacteriële co-infectie, zoals we met enige regelmaat bij ernstige influenza zien. De vraag is echter of dit wel gerechtvaardigd is en niet onterecht bijdraagt aan de antibioticaresistentiecrisis. Ik laat Nederlandse data zien over bacteriële co-infecties en antibioticagebuik bij COVID-19 en bespreek de implicaties hiervan voor diagnostiek en goed antibioticagebruik.


Mijn interesses liggen bij community- en hospital-acquired infecties en antimicrobial stewardship, waarin ik uitgebreide praktijkervaring heb, betrokken ben bij onderzoek en beleidsvorming. Een ander interessegebied betreft afweerstoornissen. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Maastricht en ben opgeleid tot internist-infectioloog in het Máxima Medisch Centrum en het Radboudumc en promoveerde in 2014 op het proefschrift “Footprints of infections, novel diagnostic strategies for infectious diseases”. Naast lid van het A-team van het Radboudumc, participeer ik in het Gelders antibioticaresistentie & infectiepreventie netwerk (GAIN) en ben ik voorzitter van de werkgroep antimicrobial stewardship van de SWAB. Ik coördineer in die rol onder andere de ontwikkeling en implementatie van de Nederlandse antimicrobial stewardshipmonitor. Sinds 2020 ben ik opleider van de differentiatie infectieziekten in het Radboudumc.