Spreker

Dr. Suzan P. van Mens

Arts microbioloog – Maastricht UMC+
Afdeling Medische Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie

‘Resistentie in urinekweken: een gevoelige kwestie’

Korte inhoud:

Urineweginfecties zijn één van de meest voorkomende infecties, maar vormen wat betreft zowel diagnostiek als behandeling toch vaak een uitdaging. Gelukkig hebben we landelijke behandelprotocollen, maar hoe komen deze eigenlijk tot stand? In deze presentatie zal ik ingaan op de (resistentie)data waar ons Nederlandse antibioticabeleid voor verschillende types urineweginfecties op gebaseerd is. Hoe komen we aan deze data en waar moeten we bij de interpretatie ervan rekening mee houden?

Kort over mezelf

Sinds 2017 werk ik in het MUMC+ als arts-microbioloog. In mijn dagelijks werk heb ik veel te maken met de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties, zowel in de eerste als tweede/derde lijn. Ik ben contactpersoon van ons laboratorium voor de landelijke resistentiedatabase ISIS-AR.