"Schimmels: geen schim uit de omgeving” 4e MINC & LINK
Symposium
Donderdag 3 november 2022 van 17.30 tot 22.00
Theater aan het Vrijthof - bovenzaal

Terug kijken

4e MINC & LINK - SYMPOSIUM

"Schimmels: geen schim uit de omgeving"

Vrienden van MINC en LINK,

Antimicrobiele resistentie (AMR) surveillance is met name gericht op bacteriën in mens en dier en ziekenhuis schimmel- en gistinfecties. Community acquired resistente schimmels en gisten zijn een miskende component van AMR.
Er zijn aanwijzingen dat in het milieu en thuisomgeving een toename is van resistente mycosen.

Laat u deze avond meenemen in de wereld van schimmels en gisten. Van waar uit het milieu kunnen we als mens worden besmet? Welke rol spelen dieren in de overdracht? Kortom, een avond die niet alleen ingaat op de patiënt, maar het gehele “ one health” concept van mens-dier-omgeving bestrijkt.

Wij hopen u op 3 november in grote getalen in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht te mogen ontvangen!

Vriendelijke educatieve groet namens de organisatoren,

MINC en LINK

 

4e MINC & LINK - SYMPOSIUM

Terug kijken

4e MINC & LINK - SYMPOSIUM

Fun Facts

1

Sprekers

1 +

Deelnemers

1 !

Borrel

4e MINC & LINK - SYMPOSIUM

Sponsor