Arts-microbioloog Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

Spreker

Dr. Jakko van Ingen

Niet tuberculeuze mycobacteriën

Bijdrage MINC avond 7-03-2023

Jakko van Ingen is als arts-microbioloog en universitair hoofddocent verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen. Daar is hij verantwoordelijk voor het mycobacteriologie referentielaboratorium en lid van het multidisciplinaire expertiseteam voor diagnostiek en behandeling van mycobacteriële infecties. Hij is opgeleid in het Radboudumc en bij National Jewish Health, in Denver, Colorado. Jakko is auteur van meer dan 250 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en wordt van over de hele wereld geconsulteerd over diagnostiek en behandeling van infecties door niet-tuberculeuze mycobacteriën, het onderwerp waarop hij in 2009 cum laude promoveerde. Hij leidt een onderzoeksgroep die helemaal gericht is op het verbeteren van de behandeling van deze complexe infecties.

Niet-tuberculeuze mycobacteriële infecties zijn zeldzaam, met zo’n 1000 patiënten per jaar in Nederland. De huidige behandeling is weinig effectief en kent veel bijwerkingen met veel 1e, 2e en 3e lijns zorg, opnames en consultaties tot gevolg. In mijn presentatie zal ik de huidige multidisciplinaire en antibiotische behandeling laten zien, maar vooral toespitsen op hoe we die beter, simpeler en draaglijker kunnen maken.