Spreker

Ruth van der Leij

Dierenarts Shelter Medicine, PhD kandidaat Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

'Schimmels'

Bijdrage MINC avond 3-11-2022

Mijn naam is Ruth van der Leij. Ik werk als specialist in opleiding in het nieuwe veterinaire vakgebied Shelter Medicine, als promovendus en als dierenarts binnen de Clinical Sciences aan de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Direct na het afronden van mijn studie heb ik een aantal jaren als eerstelijns dierenarts voor gezelschapsdieren gewerkt. Mijn huidige werk betreft het veterinair begeleiden van de bedrijfsmatige houderij van gezelschapsdieren (fokkers, pensions, asielen, handelaren in huisdieren) dat Shelter Medicine wordt genoemd. Hierin wordt veterinaire begeleiding geboden voor het individuele dier, maar vooral op populatie niveau. Het signaleren van een infectieuze ziekte binnen een groep dieren vergt een bedrijfsmatige actie op populatieniveau: als er één individuele kat gediagnosticeerd wordt met dermatofytose, worden overige geïnfecteerde dieren opgespoord, geïsoleerd en worden maatregelen getroffen om de rest van de populatie en de betreffende medewerkers te beschermen tegen verdere uitbraak.

Tevens geef ik onderwijs aan bachelor en master studenten diergeneeskunde over infectieuze ziekten (waaronder dermatofytose), maar behandel ook onderwerpen als veterinaire bedrijfsbegeleiding en forensische diergeneeskunde.