Spreker

Julius van Niekerk

Onderzoeker

'Chlamydia trachomatis – is het post antibiotische tijdperk nabij?'

Korte inhoud:

Samenvatting: Over de jaren is de effectiviteit van azitromycine voor Chlamydia trachomatis (CT) infecties steeds vaker in opspraak geraakt, hoofdzakelijk in geval van rectale co-infecties. Persisterend positieve nucleïnezuur-amplificatie testen (NAATs) na behandeling worden o.a. beschreven in vrouwen die geen seksuele re-expositie rapporteren. Het onderliggende mechanisme voor de persisterend positieve CT NAATs is onvoldoende duidelijk. Casusbeschrijvingen uit Rusland en China van mogelijk behandelfalen suggereren aanwezigheid van macrolide resistentiegeassocieerde mutaties (RAMs) in CT. In de presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling van een genotypische macrolide resistentie assay welke nadien getest is op samples van een groot Nederlands cohort vrouwen met CT NAAT persistentie ondanks azitromycine behandeling (FemCure).        

Kort over mezelf:

Mijn naam is Julius van Niekerk. Momenteel ben ik werkzaam als onderzoeker in het MUMC+ aan de afdeling Medische Microbiologie, infectieziekten en infectiepreventie (MMI, voorheen nog de ‘MMB’). Tevens ben ik hier opgeleid tot arts-microbioloog. Ten tijde van de opleiding ben ik gestart met onderzoek naar macrolide resistentiedeterminanten in Chlamydia trachomatis, hetgeen nu onderdeel uitmaakt van mijn promotieonderzoek.